Ordförande

Jan R. Nilsson  Tel: 0707-2710 10

Skansvägen 3, 191 45 Sollentuna 

jan.nilsson@agora.se


Ledamöter:

Karl-Erik ErikssonTel: 08-754 21 24   070-669 59 68

Karlslundsvägen 36, 192 71 Sollentuna

karlerik.eriksson@telia.com


Lars-Eric Holm (nyval)


Monika Sundberg  Tel: 35 40 55

Slottsvägen 3, 192 51 Sollentuna

monikajan@hotmail.com


Sylvia Tjernström  Tel: 96 06 67

Skoldalsvägen 36, 192 51 Sollentuna

sylvia.tjernstrom@hotmail.comVakant


Ersättare:

Britta Kennedy  Tel: 335 64 58, 073-229 61 08

Ribbings Väg 9A, 192 52 Sollentuna

brittakennedy@hotmail.com


Ann-Charlotte Smedler  Tel: 768 282 41, 0736-80 73 72

Lomvägen 477, 192 56 Sollentuna

acsr@psychology.su.se


Revisorer:

Göran Roos  Tel: 35 38 26

Myrvägen 1, 191 63 Sollentuna

gorani@hem.utfors.se


Gunnar Ekenborg  Tel: 579 215 63, 0739-151563

Kärrsjövägen 8, 141 91 Huddinge

gunnar.ekenborg@sollentuna.se


Ersättare:

Birgitta Nüth Ericsson

Porsvägen 388, 192 48 Sollentuna’

birgitta.ne@ramen.se


Valberedning:Ersättare:

Redaktör och webbskötare: Bo Wanngård - lokaljournalisten.se

e-post: bosse@wanngard.se  hemsida: lokaljournalisten.se 

tel: 08 627 05 30 - mob: 070 530 02 20           


 

 

 

Styrelse för Stallbackens Vänner

verksamhetsåret 2012-2013

HEMValkommen.html

stallbackens vänner

SOLLENTUNA