SOLLENTUNA


 
HEMValkommen.html

stallbackens vänner

En förening som nått sitt mål?
Stallbackens vänner bestämde vid starten för 28 år sedan att verka för utveckling av Edsbergs Slottspark och tillhörande Stallback till ett livskraftigt kulturområde. I och med våra folkvaldas sannolikt i folkdjupet väl förankrade beslut att satsa på EDSVIK, har kan man tycka, föreningens syfte uppnåtts.

 

Duvslaget - föreningslokalen

Styrelsen konstaterar att området under trettio, fyrtio år utvecklats väl. Konsthallar och konstskolor jobbar för högtryck och vernissagerna duggar tätt. MC-Collection börjar hitta sin publik. Satsningen på barnfamiljer är på gång. Här har KONSTHALL ÖST olyckligt - menar föreningens styrelse  - fått släppa till hälften av den vackra hallen i bottenvåningen till en i och för sig  god tanke om aktiviteter för mindre barn. Men att stympa konsthallen fick inte många tummar upp under utvecklingsseminariet.

Konsthallens ekonomi måste lösas!
På tidigare ordförande i kultur- och fritidsnämnden - Benkt Kullgards (M) initiativ, bildade den konstnärlige ledaren Ricardo Donoso för ett par år sedan ett privat aktiebolag som nu svarar för driften av konsthallar och konstskola. Kommunens ekonomiska engagemang är inte litet, men ändå långt ifrån tillräckligt för att högt uppsatta mål ska nås. Föreningens bestämda uppfattning är att uppgiften att en finna en långsiktig, hållbar lösning av konsthallens och konstskolans ekonomi inte får dra ut på tiden.

Oerhört konkurrenstryck
- Har du stått på klipporna uppe vid Stallbacken och tittat ut över Edsviken? Det är en svårslagen utsikt som med lite fantasi ger dig direktkontakt med vikingatid och järnålder. Platsen är mytisk. Utställningslokalerna och konsthallarna är moderna och inspirerande. EDSVIK-projektet har med ekonomin på plats goda möjligheter att konkurrera med påkostade och välfinansierade konsthallar i regionen.

Kultur kostar
En trygghet är att kommunstyrelsens nuvarande ordförande Douglas Lithborn (M) har uppfattningen att kultur måste få kosta. Det bör finnas utrymme för diskussioner om hur konsthallens ekonomi ska tryggas långsiktigt.


Mötesplatser, mångkulturell bas och opinionsbildning
Föreningen Stallbackens Vänner kommer att med energi verka för att inom ett år vara en tydligt mångkulturell förening. Det det ska ske genom riktad rekrytering i styrelsens och medlemmarnas kontaktnät. Därmed kommer också en föryngring av medlemskåren och en stimulerande breddning av mötesverksamhet och opinionsbildning.

Programverksamhet, tidning, webbsida och lokal-tv
Föreningen ska enligt stadgarna bedriva
opinionsbildning i främst kulturella frågor. De kanaler som står till föreningens förfogande ska samverka kring olika tema och stimulera till lokal idé- och samhällsdebatt.

Positiv energibalans
- Ska vi till EDSVIK på lördag?
- Nej, det är för jobbigt...
Tanken att ta sig iväg till en kulturaktivitet bromsas emellanåt av att det kostar energi och tid. Men, visst är det nästan alltid så att när vi väl kommer iväg och möter kulturyttringar av olika slag och det verkligen stämmer; upplevelsen går igenom. Då tillförs vi massor med energi. Mycket mer än vi gjort av med för att ta oss fram och tillbaka. Och på hemvägen säger vi: Vilken tur att vi tog oss iväg idag!

Stallbackens Vänners uppgift är fortsatt att verka för utveckling av EDSVIK. Att flera Sollentunabor och utsocknes kommer hit. Det ligger helt i linje med våra folkvaldas uttalade och beslutade mål. För att hjälpa till, vill Stallbackens Vänner stärka samarbetet med övriga aktörer inom EDSVIK bl.a. genom kontinuerlig bevakning i våra medier. Likaså eftersträvas ett samarbete med EDSVIKs projektledare Anna Franzén, kultur- och fritidsnämndens folkvalda representanter och kultur- och fritidskontorets tjänstemän.

Bo Wanngård

===========================================

Nästa programkväll 4 oktober
EDSVIKS projektledare Anna Franzén kommer till Duvslaget och berättar om sitt uppdrag och sina visioner för EDSVIK.
Plats: Duvslaget
Tid:19.00
Adress: Landsnoravägen 42
Sollentuna

För övriga evenemang - tryck här