Program

 Till hösten 2021 tar vi nya tag och söker nya intressanta föredragshållare.

____________________________________

Programpunkterna 2018 -2020 blev i huvudsak inställda pga kommunpolitikernas agerande mot oss samt Covid 19-restriktionerna.