Styrelse

Styrelse för Stallbackens Vänner

verksamhetsåret 2017-2018

 

Ordförande:

Jan R Nilsson Tel: 0707-2710 10

Skansvägen 3, 191 45 Sollentuna

jan.nilsson @ agora.se

Ledamöter:

Lars-Eric Holm  Tel: 0708-292 624
Box 517, 192 05  Sollentuna

lars-eric.holm @ spray.se

Monica Lindström Tel: 0730-761 168
Cirkusgränd 3, 191 48  Sollentuna
me.lindstrom @ telia.com

Joaquim Weibull tel 0703-739 349
Ingenjörsvägen 37, 117 60  Stockholm
joaquim.weibull @ weibullinvest.se

May Zackrisson

Ersättare:

Anders Pettersson

0739-402 383

togden11 @ gmail.com
Mats Persson
Folkungavägen 36 A, 191 50  Sollentuna
matspers@bredband2.com 

Revisorer:

Göran Roos Tel: 35 38 26

Myrvägen 1, 191 63 Sollentuna

gorani @ hem.utfors.se

Dag Sundberg Tel: 0703-783 817
Klippvägen 2, 192 51  Sollentuna
dag.sundberg @ bonnier.se

Revisorsersättare:

Sture Pettersson
Solängsvägen 126, 192 54  Sollentuna

Valberedning:

Lennart Högman
l.hogman @ telia.com

Göran Roos
gorani @ hem.utfors.se