Styrelse

Styrelse för Stallbackens Vänner

verksamhetsåret 2019

 

Ordförande:

Jan R Nilsson Tel: 0707-2710 10

Skansvägen 3, 191 45 Sollentuna

jan.nilsson @ agora.se

Ledamöter:

Joaquim Weibull tel 0703-739 349
Ingenjörsvägen 37, 117 60  Stockholm
joaquim.weibull @ weibullinvest.se

Lennart Högman 0707-566 702

Hästhagsvägen 12 B, 191 63  Sollentuna

l.hogman @ telia.com

Ersättare:

Mats Persson
Folkungavägen 36 A, 191 50  Sollentuna
matspers@bredband2.com 

Revisorer:

Göran Roos Tel: 35 38 26

Myrvägen 1, 191 63 Sollentuna

gorani @ hem.utfors.se

Revisorsersättare:

Monica Lindström Tel: 0730-761 768
Cirkusgränd 3, 192 48  Sollentuna
melindstrom @ telia.com

Valberedning:

Göran Roos
gorani @ hem.utfors.se