PROJEKT EDSVIK /kompletterad/

Föreningens vårkonferens hade plats för flera

Är projekt EDSVIK uttjatat?

Det fanns lediga stolar i DUVSLAGET på Stallbacken när föreningen bjöd till vårkonferens. Syftet var att ge intresserade möjlighet att uppdatera sig om framväxandet av det som ska bli ”en av norra Storstockholms mest välbesökta attraktioner” samt ge synpunkter på vad som skulle kunna vara bra i framtiden.

 

 

Engagemanget för EDSVIK konsthall
Vår förening har nära kontakt med föreningen EDSVIK konstvänner. Vi lyssnar också till vad folkvalda och tjänstemän säger. De betonar konsthallens roll som ”nav” i den pågående nysatsningen på hela området i vilket Stallbackens vänner instämmer.

På senare år har flera konsthallar uppförts i Storstockholmsområdet. De som fått mest uppmärksamhet senaste året är ”Artipelag” på Värmdö och ”Sven-Harrys”, den nya konsthallen i Vasaparken Stockholm. Konkurrensen om publiken är hård.

Med den ekonomi EDSVIK konsthall har idag, kan man inte möta konkurrensen med ”de bästa”. Ska konsthallarna vara ”nav” för att nå det uppsatta målet, måste konsthallen i varje fall då och då ”vara bäst”. Det hävdade Ricardo Donoso, konsthallens ledare och entreprenör. En uppfattning som Stallbackens vänner delar.

 

Kommunens insatser
Sollentuna kommun har ett  ekonomiskt engagemang i konsthallen redan idag. Ett stöd som gör att verksamheten går runt på marginalen. Alla större satsningar måste finansieras med andra pengar. Det som står till buds är sponsring, kommunala punktinsatser, ännu effektivare information/reklam och utnyttjande av sociala medier.

Ricardo uttalade vid vårkonferensen sin uppskattning för den ekonomiska grundtrygghet kommunens insatser ger. Hans och Lennart Högmans förslag är att kommunen, för att nå de uppsatta målen och möjligheten att verkligen kunna vara ”nav” i utveckling av EDSVIK minst en gång om året står som ekonomisk garant för en verkligt ”het” utställning.

Vi jobbar på att själva kunna intressera sponsorer att ställa sig bakom ett sådant arrangemang. Det skulle ge två lysande höjdpunkter per år och effektivt arbeta in EDSVIK konsthall och få nya grupper att upptäcka EDSVIK, sade Ricardo Donoso.

Stallbackens Vänner uttalade stöd för förslaget. Hur Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden funderar i sammanhanget vet vi inte ännu.

Annat från vårkonferensen

Projektledaren Anna Franzén försökte sälja in budskapet: ”Det är massor på gång”. Det stämmer nog, men viss irritation kom i dagen i och med konstaterandet att ännu en vinter passerat med mörklagda och ishala gångvägar. Att den aviserade uteplatsen bortom Stallet, med utsikt över Edsviken blir klar till sommaren 2013, mottogs med stor glädje.

Magnus Ramstrand, (KD) ordförande i kultur- och fritidsnämnden  menade att föreningen genom tidningen forumEDSVIKs ledare och även på redaktionell plats gnällt för mycket. Det kan bero på bristande kommunikation med den gemensamma arbetsgruppen eller på att spännande nyheter och diskussioner inom gruppen inte nått denne redaktör.

”Ny” idé

Konstnären, skulptören och Sollentunabon Leif Bolter /bilden till vänster/ trollade fram en för många okänd modell till en amfiteaterinspirerad samlingsplats nedanför utsiktsberget.

Naturen själv har skapat förutsättningarna, sa Leif Bolter. Där finns ett skålformat parti som med ganska enkla medel kan bli något helt unikt. En Amfiteater där publiken har hela Edsviken i fonden. Till detta ska vi återkomma.