2013

Visst är det nya året grafiskt vackrare än det förra? Den mjuka avslutningen. Den brutna symmetrin.

En större omläggning av hemsidan förbereds. Det goda är att den kommer att innehålla en webbsidas alla möjligheter. Det blir mycket lättare att hitta tidigare skrivna artiklar, t.ex.

Men kreativiteten begränsas. Intrycket blir kanske att ”nu ser den ju ut som en vanlig hemsida…”

forumEDSVIK kommer med årets första nummer i mitten av februari. Det ser ut att bli spännande.

Kommunen fyller 150 år och samtidigt är 2013 ”Integrationens År” i kommunen. På dessa och andra teman rör vi oss. I möten, på webben och i tidningen.

God Fortsättning!