Nya forumEDSVIK är här!

forumEDSVIK, medlemstidning med am-bition att också journalistiskt bevaka kul-tur och samhällsfrågor i Sollentuna.

Som medlem får du tidningen hem i brevlådan. Av upplagan 4.000 ex finns en del på biblioteken och på Perssons bokhandel.

Är du INTE medlem och vill ha tidningen är bästa lösningen att du blir medlem. Klicka på länken Medlemskap i högerspalten.