Föreningens årliga utvecklingsseminarium

Varje höst, i slutet av september, håller föreningens styrelse och till styrelsen adjungerade krafter ett utvecklingsseminarium. I år hölls mötet den 29 september i Duvslaget. Var annars?

Navet: Konsthallen och konstskolan

Våra folkvalda representanter i kultur- och fritidsnämnden har på kommunfullmäktiges uppdrag och med tjänstemännens insatser (+ externa konsulter) inventerat föreningsliv och kulturentreprenörerna inom EDSVIK på idéer. Av bortåt 120 insända förslag har 3 fått ledningsgruppens (politiker och tjänstemän) gillande.

LÄS MERA HÄR