Välkommen till Duvslaget den 4 oktober 19.00

Första höstmötet i Duvslaget ägnar vi åt fortsatt information och diskussion om utvecklingen av EDSVIK.

Områdets projektledare Anna Franzén har inbjudits till mötet. Här finns alltså möjligheter att höra det senaste och få frågor besvarade.

När ett projekt flyttar från idé- och utredningsstadiet till genomförande blir allt mera konkret. Passa på att få direktinformation om en av de stora kultursatsningarna i kommunen.