Sommartider – skrivartider

forumEDSVIK är en tidning med ovanliga möjligheter. ”Oanade möjligheter” kanske ni tänker att jag menar, men icke.

forumEDSVIK är sannolikt den enda föreningstidning i Sverige som redigeras enligt journalistiska principer. Det ger dig som medlem möjligheter och frihet att vara med och påverka innehållet, skriva insändare eller debattartiklar. Fotografera, granska, kritisera.

Ta vara på tidningen och gör din stämma hörd. Berätta en historia. Rita en liten gubbe – var med!

Bosse Wanngård