POLICYDEBATT

Arbetsutskott och styrelse om forumEDSVIKs och webbsidans inriktning och anslag

Kommande vecka – den 23 maj – diskuteras spännande frågor i styrelsens arbetsutskott: Vilka ämnen ska forumEDSVIK och webbsidan uppmärksamma och på vilket sätt ska de föras fram? Vad föreningen ska ha sin tidning och webbsida till, helt enkelt.

Tidigare styrelsen slog in på en djärv väg när de gav denne redaktör journalistisk frihet. I produktionen innebär det att tidningen och webben ställer medlemmarnas och övriga Sollentunabors frågor samt berättar, bevakar och granskar politiker, tjänstemän och andra makthavare med inflytande över kulturfrågor i kommunen.

Vad tycker du?

Ska tidningen ägna sig åt föreningsnära frågor eller bevaka kulturlivet på EDSVIK och i hela Sollentuna?

Ska redaktören ha journalistisk frihet, eller ska styrelsen besluta om ämnen och artiklar (idag finns ett av styrelsen utsett redaktionsråd)?

HÄR kan du skicka dina synpunkter direkt till Jan R.Nilsson, föreningens ordförande och tidningens ansvarige utgivare