forumEDSVIK nr 2_2012

Tryckpressarna startar

Nu är det bara att vänta. Sista dagarna i maj kommer tidningen att landa i Sollentuna där entusiastiska medlemmar står beredda att dela ut tidningarna. Vill du också göra en insats? Kontakta Karl-Erik Eriksson

För Stallbackens Vänner och andra som ideellt eller som kulturentreprenörer engagerar sig för EDSVIK, är tillsättandet av projektledaren för området något som överskuggar det mesta.