RAPPORT

Nya styrelsen har sammanträde, forumEDSVIK nr 2_2012 produceras

Det har gått några veckor sedan årsmötet. Om några dagar har den nya styrelsen med nye ordföranden Jan R. Nilsson sitt första möte. Föreningen har viktiga områden att bevaka och ägna intresse och energi.

Viktigaste frågan är – som alltid – hur ska föreningen på bästa sätt med stadgarna som grund stimulera till möten och tända intresset för allt som erbjuds runt Stallbacken – eller ”inom EDSVIK” som vi säger numera.

Projekt EDSVIK – med den genomförda utredningen som grund – tar form. Här är samspelet mellan ideella krafter, kultrentreprenörer, politiker och tjänstemän centralt för framgång. Om detta – och andra frågor kommer vi att skriva här på webben och i magasinet forumEDSDVK.