NYHET – förening med nya krafter i ledningen

Årsmötet: Ny ordförande Jan R. Nilsson

Nej, det här året kunde inte Stallbackens Vänner

konkurrera med vår lokala Hyresgästförening vad gäller dramatik vid årsmötet. Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet och nyvalen skedde helt enligt valberedningens förslag.

Mötet hölls just den kväll då våren visade sig i solnedgången. Koltrasten övade försiktigt från en björk i närheten och himlen höll emot och mörknade långsamt